Tathagata


Idź do treści

Menu główne:


Co to jest Reiki

reiki

Rei - Ki


USUI REIKI RYOHO GAKKAI

Co to jest ? Jakie ma działanie ?

System uzdrawiania metodą ReiKi jest już uznaną metodą (głównie w krajach zachodnich), akceptowaną przez Światową Organizację Zdrowia (WHO), do współpracy z medycyną akademicką, jako bezinwazyjna metoda wzmacniania organizmu człowieka zdrowego, czy w okresie rehabilitacji energią życiową, wprowadzania w stan głębokiego odprężenia-relaksacji, usuwania blokad energetycznych i emocjonalnych, usuwania toksyn z organizmu, redukowania dolegliwości bólowych różnego pochodzenia, zarówno w chorobach ostrych jak i przewlekłych, wspomagająca szeroko pojęte leczenie.

Ponadto w odróżnieniu od naszego kraju, wszystkie uznane metody tzw. "medycyny alternatywnej”, są w większości refundowane z Kas Chorych. Środki przeznaczane na niekonwencjonalne metody uzdrawiania, w samych tylko USA, rocznie przekraczają kwotę - 27 miliardów dolarów. W większych szpitalach, stosujących "Medycynę Integracyjną", czyli współpracę metod akademickich i niekonwencjonalnych, stanowiska dyrektorów odpowiednich działów leczenia, piastują przedstawiciele medycyny alternatywnej. Organizowane są nawet na terenach tych placówek szkolenia w dziedzinie niekonwencjonalnych terapii. (np.sprawdź tutaj ) -dalsze przykłady można uzyskać po wpisaniu w oknie wyszukiwarki np. słów: integrative medicine/therapies. Wyniki są naprawdę zaskakujące, jednakże w znakomitej większości dotyczą państw zachodnich.

Mieszkańcy naszego kraju, niestety jak na razie nie mogą liczyć na takie udogodnienia, ale miejmy nadzieję, może już niedługo zdrowy rozsądek zwycięży, z korzyścią dla wszystkich.

Odrobina historii:


Nazwa
ReiKi składa się z dwóch słów pochodzenia japońskiego: Rei i Ki. Dosłowne tłumaczenie z uwagi na wieloznaczność tych słów jest dość trudne. W zależności od kontekstu, i kraju występowania, słowa te mają następujące znaczenia:

Rei : Bóg, Duch, Absolut, Wyższa Inteligencja, Nadświadomość, Praenergia kosmiczna, Brahmaprana, Shiva Shiakti.

Ki : prana, energia życiowa, bioenergia, żródło życia, siła uzdrawiająca, intelekt, przenikająca wszystko co żyje.

Najczęściej spotykanymi tłumaczeniami nazwy
ReiKi są : Boska Energia Uzdrawiania, Boska Miłość, Boskie Światło, Niebiański Deszcz Uzdrawiania, Uzdrawianie Duchowe, Energia Ducha, Uzdrawianie Mocą Ducha Świętego, Uniwersalna Energia Życiowa, Lecznicza Moc Miłości.

Najprościej można powiedzieć, że to metoda
Uzdrawiania Duchowego, poprzez: dotyk(nałożenie) dłoni, palców, odmuchiwanie, spojrzenie na wymagające energetyzacji obszary ciała ,oddziaływanie mentalne i głos(pozytywne sugestie). Stosowana jest w pomocy nie tylko ludziom, ale także zwierzętom i roślinom.
ReiKi jest energią posiadającą własną Duchową Inteligencję, tak że nie można jej przedawkować, czy przekazać za mało. Raz uruchomiona poleceniem mentalnym-modlitwą płynie dotąd, aż ustabilizuje się poziom energetyczny odbiorcy. Adept ReiKi nie jest uzdrawiaczem w sensie odpowiadającym np. bioenergoterapeutom, którzy korzystają z własnej bioenergii. Jest on kanałem, przez który przepływa Boska Energia, do której został dostrojony w procesie szkoleń-inicjacji. Przed każdym seansem modli się o wsparcie Najwyższej Inteligencji, dla najwyższego dobra osoby odbierającej, kończy ją zaś słowami," nie moja, ale Twoja Wola niech się stanie", ponieważ w przypadku ReiKi, uzdrawiającym jest Najwyższy Byt (Bóg).

Zaawansowane formy, to przekaz energii na odległość, przy czym faktyczny dystans, czas, przestrzeń, dzięki zastosowaniu specjalnych Symboli – Kluczy, czy materialne obiekty między energoterapeutą ReiKi, a istotą potrzebującą, nie stanowią żadnej przeszkody, i nie zmniejszają zakresu jej działania.

Innym, dla niektórych przykrym zastosowaniem, jest pomoc umierającym (niestety Siła Wyższa nie obdarowała nikogo na tej ziemi nieśmiertelnością), w przejściu do Światła.
ReiKi, jako Energia Miłości, pozwala odejść łatwiej, w pokoju, z duszą przepełnioną miłością. Możliwa jest także pomoc tym, którzy już odeszli wcześniej. Bez względu na to, kiedy to się stało, dzięki zastosowaniu specjalnych technik, możliwe jest przesłanie energii do innych wymiarów.

ReiKi ma zastosowanie również ( zarówno w formie bezpośredniej, jak i na dystans), w uwalnianiu, i zabezpieczaniu przed działaniem negatywnych energii i istot: ludzi, pomieszczeń mieszkalnych, produkcyjnych, hodowlanych, żywności, a nawet maszyn, samochodów i dróg komunikacyjnych(np.przed planowanymi podróżami).

ReiKi jest Energią Uniwersalną, Wszechprzenikającą cały Wszechświat i Wszystko co w nim istnieje, a jednocześnie neutralną, nie przypisaną do żadnej religii, aczkolwiek stosowaną w przeszłości przez Wielkich Duchowych Przewodników, m.in. Buddę, Jezusa Chrystusa, i ich uczniów.

Znana była w starożytności m.in.pod nazwami : Energeia(Grecja), Mana(Havaii Kahuna), Ruah(Izrael), Vril, Orgon(Europa Zachodnia)

Korzenie metody sięgają ok.3000 lat p.n.e, i wywodzą się z duchowych tradycji Indii i Tybetu (joga, ayurveda,tantra), skąd następnie w ciągu wielu wieków, rozprzestrzeniały się na tereny całej Eurazji, Azji Mniejszej i Afryki(Egipt), pod zmienionymi lokalnie nazwami, aczkolwiek spajała je jedna i ta sama nauka o wszechprzenikającej energii Wszechświata.

Wieki badań i eksperymentów, prowadzonych przez największych filozofów i kapłanów, doprowadził metodę do fantastycznych dla większości ludzi możliwości, do dziś jeszcze ponownie nie ujawnionych , m.in. poza już wymienioną możliwością przekazu energii na dystans, przekazów telepatycznych, sterowaniem pogodą itp. Do tego celu służyły stworzone(?), lub otrzymane od Wyższych Bytów(?), - Symbole = Klucze, pozwalające na uruchamianie i kierowanie energią przez osoby wtajemniczone. Do najgłębszych tajemnic metody mieli dostęp jedynie nieliczni, którzy posiedli wiedzę dotyczącą systemu przekazu w formie specjalnych inicjacji, -swoim następcom.

Niestety na przestrzeni dziejów, w wyniku różnych zaszłości: wojen, epidemii, upadków całych cywilizacji, przerwana została linia przekazu, - nie przetrwał żaden Wtajemniczony, który mógłby kontynuować zaawansowane formy pracy z energiami. Pozostały oczywiście pewne linie kontynuowane w miejscach odosobnienia: klasztorach, świątyniach, czy pustelniach, jednakże używane były przeważnie do celów kultowych(duchowych). Dla osób świeckich, droga do metody była przez wiele stuleci zamknięta. Aż do czasu:

Usui

dr.Mikao Usui

Urodził się dn.15 sierpnia 1865r w dystrykcie Gifu w Japonii. Już jako 4-letnie dziecko został posłany przez rodziców, na naukę do przyklasztornej szkoły w świątyni Tendai w Kyoto, gdzie przebywał przez kilka lat. W póżniejszym czasie oddawał się medytacjom w miejscach mocy, na świętej górze Kurama, studiował japońską odmianę QiGong, nazywaną Ko-Ki, i ze skutecznością stosował jej techniki w uzdrawianiu potrzebujących. Studiował także starożytną literaturę buddyjską, indyjską i tybetańską, zachowaną w rękopisach świątynnych, pisaną głównie w sanskrycie i jego tybetańskiej odmianie, jak również po chińsku. Właśnie w dziedzinie starożytnej literatury buddyjskiej osiągnął stopień naukowy doktora. Szczególne zainteresowanie skierował na starożytne metody uzdrawiania, w tym napotykane w lekturach przypadki tzw. Cudownych uzdrowień, dokonywanych przez proroków wielkich religii światowych, tj. Buddy, Jezusa i ich uczniów. Wbrew popularnym na zachodzie wersjom jego życiorysu, tworzonym głównie z merkantylnych przyczyn, nie był on jednak nigdy w Indiach, Tybecie, czy tym bardziej w Stanach Zjednoczonych(Chicago), gdzie rzekomo miał studiować. Nie miał również nic wspólnego z ruchami chrześcijańskimi, może poza przypadkowymi spotkaniami z misjonarzami, czy lekturą Biblii. Był wierny tradycji buddyjskiej do końca życia.

Na przełomie XIX i XX wieku sformułował system naturalnego uzdrawiania Ryoho(ReiKi), oparty na starożytnych księgach, gdzie odnalazł również , czasie wnikliwych studiów „zaszyfrowane” treści dotyczące technik inicjacyjnych oraz symbole-Klucze, spokrewnione formą graficzną z pismem chińskim i japońską kaligrafią(Kanji). Pomimo zdobytej teoretycznej wiedzy, nie potrafił jednak wykorzystać pełni możliwości odkrytych symboli, z uwagi na brak inicjacyjnej linii przekazu. Cudowny Dar otrzymał po 21 dniowej, samotnej medytacji, połączonej z głodówką (o samej wodzie), przeprowadzonej na świętej górze Kurama(Kuriyama). Codziennie z kopczyka liczącego 21 kamieni odrzucał jeden. Ostatniego dnia podczas głębokiej medytacji doznał: spływu na szczyt głowy i „trzecie oko” potężnej , oślepiająco świetlistej energii Reiki. Ujrzał też, unoszące się w przestrzeni wokół miejsca medytacji świetliste, energetyczne Symbole - Klucze. W czasie gdy zachwycał się ty, widokiem, inteligentna energia dokonała dostrojenia jego kanałów energetycznych - inicjacji. W ten sposób linia przekazu została reaktywowana.

Przez następne 7 lat Mikao Usui uzdrawiał ludzi pochodzących z biednych dzielnic, traktując to jako swoiste okazanie wdzięczności za dar uzdrawiania Sile Wyższej, jak również postępując zgodnie z buddyjską zasadą współczucia . Stwierdził jednakże po latach, że u większości z nich, pomimo uzdrowienia z dolegliwości fizycznych, nic się w życiu nie zmieniło na lepsze. Zauważył u nich brak woli i chęci do pozytywnych zmian. Zatem nie zostali uzdrowieni w pełni, wskutek własnej ignorancji i stagnacji. Zmarnowali swoją szansę tylko dlatego, że nie doceniali daru, jaki otrzymali . Mikao Usui zdał sobie sprawę z tego, iż bezpłatne uzdrawianie nie jest doceniane. Uznał, że przekaz Reiki, powinien być związany z wymianą energii, (analogicznie do praw fizyki), ze stosownym wynagrodzeniem, niekoniecznie w formie pieniężnej, co znacznie poprawia samopoczucie odbiorcy, który nie jest już obciążony żadnymi zobowiązaniami. Szczególnie chodziło o psychiczne nastawienie odbiorcy, który zamiast roztrząsać w jaki sposób mógłby się odwdzięczyć , zająłby się bez żadnych obciążeń tym, co dla niego najkorzystniejsze.

Wtedy też postanowił przekazywać swym pacjentom i uczniom zasady postępowania, które mogą przyspieszyć i utrwalić proces zdrowienia, na wszystkich poziomach (Ciała, Umysłu i Ducha), stworzone przez Cesarza Meiji, z zaleceniem ich codziennej (rano i wieczorem) kontemplacji:

1. Właśnie dzisiaj nie złość się.
2. Właśnie dzisiaj nie zamartwiaj się.
3. Właśnie dzisiaj bądź wdzięcznym.
4. Właśnie dzisiaj pracuj solidnie.
5. Właśnie dzisiaj bądź uprzejmym.


W następnym okresie zaczął uzdrawiać i nauczać systemu ReiKi tych, którzy świadomie chcieli zmienić swe życie na lepsze i podnieść swój duchowy poziom. Nauczał jak mają oni uzdrawiać siebie i innych, oraz jak wprowadzać harmonię do swego życia i otoczenia. Razem ze swymi uczniami w czasie wielkiego trzęsienia ziemi w 1921r niósł z poświęceniem pomoc wszystkim potrzebującym. W 1922r w Tokio założyl swoją pierwszą klinikę ReiKi, potem wspólnie ze swoimi uczniami wiele więcej. W sumie Mikao Usui wyszkolił ok.2000 uczniów, w tym kilkunastu Nauczycieli(Sensei) ReiKi. Jednym z nich był Chujiro Hayashi, który przejął sukcesję po odejściu Mikao Usui do Innego Wymiaru, co nastąpiło w dniu 09 marca 1926r . Jedną z uczennic Chujiro Hayashiego, była Havayo Takata, Amerykanka pochodzenia japońskiego z Hawajów , uzdrowiona wcześniej przy pomocy ReiKi z choroby nowotworowej. Ona z kolei przeniosła system ReiKi do USA, skąd następnie trafił on do Europy. I - do naszego kraju,
- również do Twojej dyspozycji.

Stopnie ReiKi:

Stopień I- w procesie inicjacji zostają pobudzone i dostrojone: czakra serca, czakra gardła, czakra trzeciego oka, czakra korony. Od tej pory stan dostrojenia trwa nieprzerwanie. Przez resztę życia adept może przekazywać energię zarówno sobie, jak i innym, poprzez nałożenie rąk, na potrzebujące energii obszary ciała, linie przebiegu meridianów i czakry.

Stopień II – podczas kolejnych inicjacji rozbudzane i dostrajane są czakry dłoni. Adept otrzymuje dodatkowo trzy Symbole - Klucze, dzięki którym może wzmacniać przepływ energii oraz przekazywać ją w czasie i przestrzeni. Uczy się leczenia na odległość oraz technik rozlużniania psychicznego i emocjonalnego.

Stopień III i IV – zostają uaktywnione i dostrojone kolejne centra energetyczne. Adept zostaje zapoznany z Symbolem Mistrzowskim, zwanym Wielką Potęgą Promieniującego Blasku. Rozpoczyna zaawansowane przemiany(w procesie medytacji)doskonalenia wewnętrznego, prowadzące do uzyskania wiedzy i praktyki koniecznej w procesie inicjacji. Osiąga stopień Nauczyciela(Sensei) ReiKi.

Należy w tym miejcu nadmienić, że w oryginalnym japońskim
ReiKi jest używany wyłącznie tytuł „Nauczyciel” (Sensei). Nawet sam Mikao Usui nigdy nie kazał nazywać się inaczej. Używanie tytułu „Mistrz” (a tym bardziej Wielki Mistrz) w odniesieniu do siebie, jest w Japonii wyśmiewane. Akceptowane jest jedynie użycie tego słowa wobec terapeuty ReiKi, przez zadowolone z efektów uzdrawiania osoby, szczególnie w przypadkach tzw.Cudownych Uzdrowień.

W ostatnich latach przybyło ponado wiele systemów używających w członie nazwy
ReiKi, np: Karuna, Egipskie, Tybetańskie itp., gdzie dla celów marketingowych, do oryginalnych Symboli dodawane są symbole innego pochodzenia, czasami wymyślone. Systemy te nie są akceptowane przez tradycyjne Szkoły ReiKi, a ich skuteczność i tak opiera się na tradycyjnych Kluczach. Przypomina to niestety wspomnianą wcześniej politykę marketingową koncernów farmaceutycznych.


Na następnej stronie:Czy wiara pomaga w procesie uzdrawiania?

Strona główna | Definicje zdrowia | Co to jest Reiki | Wiara i Uzdrowienie | Kontakt | Dar Reiki | Modus Operandi | Muzyka i Afirmacje | Ziola | Mity o odchudzaniu | Fakty o odchudzaniu | Bezsennosc i stres | Sposoby na zdrowy sen | Cholesterol i syndrom X | Niebezpieczne zaparcia | Tajemnica długowiecznosci | 12 sposobow na zdrowa watrobe | Ebooki | Bibliografia | Ciekawe linki | Mapa witryny


Reiki, uzdrawianie, zdrowie, energoterapia, bezpłatne sesje, zioła lecznicze, odchudzanie, rekonwalescencja, zioła, choroby wątroby, marskość, pęcherzyk żółciowy, nadciśnienie, nadwaga, ochudzanie, długowieczność, dieta

Powrót do treści | Wróć do menu głównego